Search Menu

Κεντρική Σελίδα

Το Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας ιδρύθηκε το 1981 και είναι ενταγμένο στον Τομέα   Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος (ΥΠΠΕΡ) της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών     του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το Εργαστήριο είναι θεσμοθετημένο με το Π.Δ. 573/1-6-81 (ΦΕΚ 149/11-6-81-Τεύχος Α) και εντάχθηκε στη Σχολή (τότε Τμήμα) Πολιτικών Μηχανικών με την από   17-12-1982 απόφαση της Συγκλήτου.

Το Εργαστήριο συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο εργαστηριακών μονάδων παροχής υπηρεσιών επιστήμης και τεχνολογίας του ΕΜΠ και είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού, λυμάτων και ιλύος (Αρ Διαπίστευσης 496). Τη διαδικασία διαπίστευσης ενίσχυσαν οικονομικά το ΕΜΠ και η ΓΓΕΤ, μέσω του Προγράμματος ΑΚΜΩΝ και συμβουλευτικά η εταιρία Priority.

Οι τομείς δραστηριότητας του εργαστηρίου περιλαμβάνουν την εκπαίδευση, τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και την παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα διαχείρισης των υδατικών πόρων και του περιβάλλοντος. Ειδικότερες επιστημονικές περιοχές που καλύπτονται είναι η διαχείριση υδατικών πόρων, η επεξεργασία νερού, υγρών αποβλήτων και ιλύος, η διαχείριση στερεών αποβλήτων,  η επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση λυμάτων και ιλύος, η ποιότητα του υδάτινου περιβάλλοντος, η μελέτη των οικοσυστημάτων και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.