Συνδέσεις

Υπουργεία και Φορείς του Δημοσίου

ΑΕΙ και Ερευνητικά Ινστιτούτα

Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνείς Οργανισμοί

Επαγγελματικές και Επιστημονικές Ενώσεις

Εταιρίες Ύδρευσης  Αποχέτευσης

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Υπουργεία και Φορείς του Δημοσίου
·        ΔΕΗ
· 
ΑΕΙ και Ερευνητικά Ινστιτούτα
·         IAESTE
·         ΑΠΘ
· 
Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνείς Οργανισμοί
·         Eurostat
·         OECD
·         WHO
·         UNEP
·         JRC
·         WRc
· 
Επαγγελματικές και Επιστημονικές Ενώσεις
· 
Εταιρίες Ύδρευσης  Αποχέτευσης
· 
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
·        Greenpeace
·        WWF
·
Περιβαλλοντική Πολιτική και Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 

Δοκιμή

βγφυτ

Επικοινωνία

Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Καθημερινά : 9 π.μ. - 5 μ.μ.

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου - Κτήριο Υδραυλικής 4ος όροφος
Ηρώων Πολυτεχνείου 9,
15780 Ζωγράφου,
Ελλάδα 

τηλ : +30 210 772 2897-8  φαξ : +30 210 772 2899  e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1
Καθημερινά : 9 π.μ. - 5 μ.μ.

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου - Κτήριο Υδραυλικής Ισόγειο
Ηρώων Πολυτεχνείου 9,
15780 Ζωγράφου,
Ελλάδα 

τηλ : +30 210 772 2803-4 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2
Καθημερινά : 9 π.μ. - 5 μ.μ.

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου - Κτήριο Τεχνικών Έργων 2ος όροφος
Ηρώων Πολυτεχνείου 9,
15780 Ζωγράφου,
Ελλάδα 

τηλ : +30 210 772 1610, 2274, 1592 φαξ : +30 210 772 2377

 

Υποδομή

Το Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας διαθέτει εργαστηριακές αίθουσες συνολικής επιφάνειας 250 m2, εξοπλισμένες με σύγχρονο εργαστηριακό και υπολογιστικό εξοπλισμό.

Οι γραφειακοί χώροι, συνολικού εμβαδού 150 m2, είναι εξοπλισμένοι με δίκτυο Η/Υ και οπτικοακουστικά συστήματα και περιλαμβάνουν αίθουσα παρουσιάσεων και συσκέψεων.Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει όργανα για τυπικές και εξειδικευμένες αναλύσεις ρυπαντικών ουσιών και ποιοτικών δεικτών σε νερά, λύματα, ιλύ, στερεά απόβλητα και αέρα. Πιλοτικές προσομοιώσεις εγκαταστάσεων επεξεργασίας επιτρέπουν την αξιολόγηση εναλλακτικών συστημάτων. Οι διεργασίες επεξεργασίας και η δίαιτα των ρυπαντικών ουσιών στο υδάτινο περιβάλλον διερευνώνται με τη βοήθεια μαθηματικών μοντέλων, πολλά από τα οποία έχουν αναπτυχθεί από τους ερευνητές του Εργαστηρίου.

Στον εξοπλισμό του Εργαστηρίου περιλαμβάνεται κινητή εργαστηριακή μονάδα για τη διενέργεια επί τόπου δειγματοληψιών και αναλύσεων

 

Κεντρική Σελίδα

Το Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας ιδρύθηκε το 1981 και είναι ενταγμένο στον Τομέα   Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος (ΥΠΠΕΡ) της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών     του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το Εργαστήριο είναι θεσμοθετημένο με το Π.Δ. 573/1-6-81 (ΦΕΚ 149/11-6-81-Τεύχος Α) και εντάχθηκε στη Σχολή (τότε Τμήμα) Πολιτικών Μηχανικών με την από   17-12-1982 απόφαση της Συγκλήτου.

Το Εργαστήριο συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο εργαστηριακών μονάδων παροχής υπηρεσιών επιστήμης και τεχνολογίας του ΕΜΠ και είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού, λυμάτων και ιλύος (Αρ Διαπίστευσης 496). Τη διαδικασία διαπίστευσης ενίσχυσαν οικονομικά το ΕΜΠ και η ΓΓΕΤ, μέσω του Προγράμματος ΑΚΜΩΝ και συμβουλευτικά η εταιρία Priority.

Οι τομείς δραστηριότητας του εργαστηρίου περιλαμβάνουν την εκπαίδευση, τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και την παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα διαχείρισης των υδατικών πόρων και του περιβάλλοντος. Ειδικότερες επιστημονικές περιοχές που καλύπτονται είναι η διαχείριση υδατικών πόρων, η επεξεργασία νερού, υγρών αποβλήτων και ιλύος, η διαχείριση στερεών αποβλήτων,  η επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση λυμάτων και ιλύος, η ποιότητα του υδάτινου περιβάλλοντος, η μελέτη των οικοσυστημάτων και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

 

 

Υποκατηγορίες